ما

: درباره ما 

آتبین تک آرکا به پشتوانه تجربیات گذشته و استفاده از روش های نوین و نیز بکارگیری نیروهای متخصص و امکانات و تجهیزات مناسب ، زمینه مساعدی را برای طراحی و ساخت در حوزه های عنوان شده زیر ایجاد نموده است :

طراحی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات - ماشین مخصوص

جیگ و فیسکچر های خطوط تولید بدنه خودرو

سازه ها و استراکچرهای ماشین آلات و تجهیزات صنعتی

طراحی و ساخت قالبهای فرم دهی و ساخت پنل گیج و ابزارهای  کنترلی